‘యాత్ర’ చూద్దామా ఎపిసోడ్-2

కొత్త ఆశలలో వెళ్ళేవాళ్ళు, ఉన్న ఊరిని వదిలి వెళ్ళేందుకు సంశయించేవారు, ఆత్మీయులని పోగొట్టుకుని కొత్త ప్రదేశానికి వెళ్ళడానికి వెనుకాడడం… గ్రూప్‌గా ప్రయాణిస్తున్నవారిలో ఒకరో యిద్దరో వెనుకబడిపోవడం, మరికొందరు వారిని వెతుక్కోంటూ వెళ్ళడం, మిగతావారు వాళ్ళొచ్చి రైలెక్కేంతవరకూ ఆందోళన పడడం… ఇవన్నీ తెరపై చూడడం బావుంటుంది. మన అనుభూతినే పునర్దర్శించుకున్న భావన కలుగుతుంది. https://sanchika.com/yatra-chooddamaa-episode-2/

‘టీ’యని పలకరింపు

“జీవితం టీ చేయడం లాంటిదే! అహాన్ని మరిగించాలి, బెంగల్ని ఆవిరిచేయాలి, దిగులును పలచన చేయాలి, పొరపాట్లను వడపోయాలి… అప్పుడే సంతోషపు రుచి దొరుకుతుంది…” టీ గురించి ఓ కొటేషన్ ఇది! ‘టీ’యని పలకరింపు

ఆకట్టుకునే అలనాటి ప్రకటనలు

ఆకట్టుకునే అలనాటి ప్రకటనల గురించి ఆకట్టుకునే అలనాటి ప్రకటనలు

నడకలూ – నడతలూ

వాకింగ్‌లో నాకెదురైన వ్యక్తుల గురించి… నడకలూ – నడతలూ

July 29th, 2018
అరటి పువ్వు

June 10th, 2018
సంచిక – 10 జూన్ 2018

April 15th, 2018
సంచికలో 15 ఏప్రిల్ 2018 ఆదివారం నాడు అప్‌డేట్ అయిన రచనలు

January 10th, 2018
చీకటి

May 27th, 2017
రావత్ టీ స్టాల్

visitors

stats for wordpress

Categories